Kansli

Simon Svensson
VD
Mobil: 0733-72 63 53
Ingela Munter Söderström
Kansliet/Våra Gårdars Tidning
Mobil: 0733-72 63 58
Lars Sundh
Bygghandläggare
Mobil: 070-334 59 77
Anton Hjärtmyr
Konst/kulturkonsulent
Mobil: 0733-72 63 55
Vivi Lovelock
Processledare/ungdomssatsning
Mobil: 073-460 63 88
Lili Parsipour
Filmsättare/biografkonsulent
Mobil: 0733-72 63 57
Lars Gillegård
Biografkonsulent
Mobil: 0733-72 63 56
Björn Larsson
Biografkonsulent/Young Cinema
Mobil: 0722- 44 62 66
Peter Törnblom
Digitala Event/biografkonsulent
Mobil: 070-735 45 46