middle-banner

Valberedningen

Valberedning för Våra Gårdar 2023-2025

Nils-Åke Pehrsson, Timmersdala, sammankallande
Mobil: 070-583 04 05
nils-ake.pehrsson@blabandet.se

Vanja Lindstedt, Örnsköldsvik

Johnny Boström, Karlstad