middle-banner

Valberedningen

Valberedning för Våra Gårdar 2021-2023

Nils-Åke Pehrsson, Timmersdala, sammankallande
Mobil: 070-583 04 05
nils-ake.pehrsson@blabandet.se

Vanja Lindstedt, Örnsköldsvik

Simon Brehmer, Jönköping

Edvard Lundkvist, Eskilstuna