”Prata projekt”

image

Käpplunda-Skövde Blåbandsförening har tilldelats medel ur Allmänna Arvsfonden för projektet ”Prata projekt”. Det är treårigt och syftar till att ge målgruppen unga 12-25 år muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer.

Det kan handla om ljud, bild eller filminslag. På så vis ska ansökningsförfaranden göras tillgängliga för fler och resultera i att fler unga som projektbidrag lokalt och nationellt i framtiden.

-Vi är glada och hedrade över det positiva beskedet, säger Niclas Lidström, projektledare och initiativtagare till idén. Vi kommer göra aktiviteterna i samverkan med Skövde kommun och Våra Gårdar som är en paraplyorganisation som samlar nykterhetsrörelsens fastighetsägare, samt flera ungdomsorganisationer som finns lokalt och regionalt. År 1 fokuseras på att ta fram ett muntligt ansökningsförfarande utifrån Skövde kommuns SPLASH-medel och Våra Gårdars kulturbidrag. År 2 testas ansökningsförfarandena genom att flera projekt genomförs på kommunens mötesplatser för unga. År 3 är vikt för spridning av resultatet till fler bidragsgivare och andra organisationer som kan ha nytta av det.

-Vi hoppas att vårt resultat kan hjälpa fler personer ur målgruppen, men också andra, att kunna presentera sina projektidéer och göra dem synliga. Just nu tycker vi att det är alltför många bidragsgivare som premierar dem som är duktiga på att uttrycka sig skriftligt. Det vill det här projektet ändra på, avslutar Lidström.

 

Kontakt

Niclas Lidström

Käpplunda-Skövde Blåbandsförening

Niclas.lidstrom@sbu.nu, 076-7696464

https://www.facebook.com/prataprojekt

 


LÄS ÄVEN

Prata projekt