Eldsjälarnas hus!

image

Föreningen Ung Kraft i Nyköping fick i vintras stöd beviljat från Boverket för att utveckla sin dröm kring ett föreningshus där unga får ta plats; Eldsjälarnas Hus.

Under två år kommer föreningen arbeta fram dialogmodeller och testa metoder för att de ungas röster verkligen ska höras och det unga inflytandet ska vara en rådande norm.

- Vi är i full gång med arbetet. Vi har en ung projektledare som med stöd av personal kan driva fram verksamhetens innehåll och skapa förutsättningar för att Eldsjälarnas Hus ska ha en modell som är hållbar under lång tid, berättar Nenne Thorin Ljung, verksamhetschef för Ung Kraft.

Under sommaren har några unga sommarjobbat med att skapa en ny entré med anpassad skyltning för att göra det synligt vilka organisationer man kan möta i huset. Sommarjobbarna har även planerat en grund kring ett husråd som kommer att arrangera 3 huspartyn per år där övergripande frågor från alla organisationer kan lyftas. Idén med Eldsjälarnas Hus kommer från föreningens medlemmar och personal som såg ett behov av fler lokaler för små föreningar men där varje enskild förening kanske inte har behov av samma typ av lokal dygnet runt, året runt.

- Vi tror att flera föreningar kan samsas om lokaler. Om alla får ett eget litet kryp in så kan resten, som möteslokaler och kök, enkelt delas på. Men då krävs en klok dialogmodell så att vi undviker tejpade lappar-systemet, fortsätter Nenne.

 

Text: Ung Kraft i Nyköping. Foto: Magnus Ljung