Drygt 8 miljoner till våra medlemmar.

image

Besked från Boverket om stöd för verksamhetsutveckling, ungdom. Drygt 8 miljoner till Riksföreningen Våra Gårdar och till sex av medlemsorganisationerna för ungdomsanpassning.

Den 30 november kom Boverkets besked om vilka föreningar som beviljades projektbidrag för att utveckla verksamheten och anpassa lokalen för bland annat ungdomsverksamhet.

Dessa 6 medlemsföreningar beviljades stöd för ungdomsanpassning:

  • Lf 91 Borlänge av IOGT-NTO                       1 200 000 kronor
  • Allas lika värdeföreningen, Malmö                       709 000 kronor
  • Föreningen Ung kraft i Nyköpinf                       1 047 000 kronor
  • Somaliska Freds och Skiljedomsföreningen, Malmö 564 300 kronor
  • Lf 125 Skellefteå av IOGT-NTO 2 170 000 kronor
  • Lf 52 Union av IOGT-NTO, Motala 2 000 000 kronor
  • Riksföreningen Våra Gårdar                       396 479 kronor

 

Grattis alla våra medlemmar som fått bidrag den här omgången. Ni som inte får medel nu, hör av er så uppdaterar vi er ansökan till nästa omgång.