5.8 miljoner till våra samlingslokaler!

image

Boverket har tagit beslut om årets fördelning av investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. 8 medlemsföreningar hos Våra Gårdar beviljades drygt 4,4 miljoner kronor.

Summerar vi Boverkets medel samt de projekt som behövde kommunal medfinansiering på 1,3 miljoner kronor hamnar bidragen på 5,8 miljoner kronor som nu kan omsättas i projekt för investeringar i lokalerna.

Boverket delar i år ut 33,1 miljoner kronor i bidrag till 85 projekt i landet. Lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar har särskilt prioriterats. Även lokaler som saknar närhet till offentlig och kommersiell service har prioriterats. Bidrag har beviljats till bland annat tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning, ombyggnader och standardhöjande reparationer.

Sökande Kommun Bidragsbelopp, kr
IOGT-NTO 498 Hedemora Hedemora                      75 000 
Logen 200 Vänskapsbandet av IOGT Sandviken                 2 115 000 
Logen 117 Otto Lindblad av IOGT-NTO Hässleholm                    240 000 
KFUM Kärsö Ekerö                    160 000 
Logen nr 71 Förgät mig ej av IOGT Strängnäs                      52 062 
STIGTOMTA IOGT-NTO-FÖRENING Nyköping                    816 563 
IOGT-NTO Arvika Arvika                    703 994 
Horns NSF-Scoutkår Kinda                    274 500 
                    4 437 119 

Boverkets bidrag till de allmänna samlingslokalerna.

Vi vill påminna om att i god tid planera för att ansöka om stöd från Boverket när det gäller att utveckla verksamheten och anpassa lokalen för bland annat ungdomsverksamhet, ansökan för det ska vara Boverket tillhanda senast 31 augusti.

Till den 1 december ska den andra ansökan in, som gäller investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Planera och undersök vilka kostnader det innebär så du är beredd att ansöka. Boverket har ett digitalt ansökningsförfarande som är öppen från oktober till 1 december (ombyggnation, tillbyggnation, tillgänglighetsåtgärder, köp av hus).

Ni föreningar som planerar att göra en ansökan och som ännu inte kontaktat kansliet, hör av er till Vivi Lovelock eller Lars Sundh som ska vara med i processen.

Vivi Lovelock, 073-460 63 88, vivi.lovelock@varagardar.se
Lars Sundh, 070-334 59 77, sundh@varagardar.se