Första intrycket

image

Syftet med det här projektet är att få våra allmänna samlingslokaler mer synliga, attraktiva och levande. Det första intrycket är väldigt viktigt när personer för första gången besöker våra hus. Därför är entréns utformning i våra lokaler avgörande.

Med projektet vill vi få våra medlemsföreningar att arbeta mer medvetet med ljussättning, inredning och konstnärlig gestaltning. Med hjälp av färgsättning, möbler och belysning kan mycket ändras så miljön i våra hus blir en upplevelse i sig.

Vi tror att konsten är en viktig faktor som bidrar till att göra en mötesplats spännande. Förutom att få hjälp från oss så hoppas vi att föreningarna tar hjälp av lokala konstnärer och kulturarbetare för att utveckla och skapa levande hus!  
Ett av syftena med projektet är också att locka unga till att engagera sig mer i våra samlingslokaler.

Vill ni veta mer eller få hjälp kontakta:

Anton Hjärtmyr, Konst/Kulturkonsulent
08 672 61 55, anton.hjartmyr@varagardar.se

 

Publicerad 2018-01-26

Upp