middle-banner

Bli medlem

Som medlem i riksföreningen Våra Gårdar kan vi erbjuda en rad tjänster och förmåner. En viktig del av vårt arbete är att hålla dig som medlem informerad om allt som händer och som påverkar dig i din roll som lokalhållare och arrangör.

Vi arbetar efter devisen att många gör skillnad och tillsammans kan vi driva viktiga frågor genom vår kompetens, erfarenhet och breda kontaktnät. Vi vill öka lönsamheten och stärka föreningar och dess hus.

Vem kan bli medlem?
Medlemskap kan sökas av föreningar och andra juridiska personer som disponerar eller äger fastigheter eller lokaler med alkoholfri verksamhet.

Våra Gårdar värnar om alkoholfria mötesplatser och är en serviceorganisation vars största medlemsgrupp är nykterhetsrörelsen. Vi strävar efter mångfald och bredd och tror på lokala lösningar och lokala förutsättningar. Vi är övertygade om att alkoholfria mötesplatser behövs och är en rättighet som ska finnas för alla. Socialt ansvarstagande och engagemang är viktiga frågor för oss. Läs mer i Våra Gårdars stadgar.

Information om personuppgiftshantering:
Riksföreningen Våra Gårdar (www.varagardar.se) är ansvarig för behandling av de personuppgifter som föreningen lämnar i samband med medlemsansökan till Våra Gårdar. Personuppgifterna kommer Våra Gårdar att använda för att föra medlemsregister och behandlas inom ramen för Våra Gårdars verksamhet. De kan också komma att överlämnas för behandling till annan part som Våra Gårdar har avtal med, exempelvis för administrativa ändamål eller för erbjudanden om tjänster och produkter till er förening som medlem. För att vid behov kunna komplettera de uppgifter ni lämnat använder vi oss av uppgifter från folkbokföringen.
Genom att ha läst och tagit del av ovanstående text lämnas samtycke till behandling av personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft den 25 maj 2018.

STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR

 

VILL DU VETA MER?

Ingela Munter Söderström
08-672 61 58
ingela.munter@varagardar.se