middle-banner

Ansök om medlemskap

Rent praktiskt kommer vi att be dig fylla i ett ansökningsformulär som utgör ett underlag för beslut. Därefter fattar Våra Gårdars styrelse formellt beslutet att anta föreningen i organisationen men först vill du kanske veta mer om oss och ställa några frågor.

Ingela besvarar dina frågor och informerar ytterligare om vår riksförening och våra verksamheter. Just nu omarbetar vi våra ansökningsblanketter. För medlemskap kontakta kansliet.

KONTAKTA:

Ingela Munter Söderström,
08-672 61 58, 
ingela.munter@varagardar.se


Utropstecken

Läs även

Bli medlem