middle-banner

Mathivation

Våra Gårdar genomförde en livesändning föreläsning om matematik i samarbete med Live Cinema och Västsvenska Handelskammaren. Lärare och elever kunde ta del av denna unika satsning på biografer eller digitala samlingslokaler i hela landet.

 

Information om Mathivation:

– ökar elevernas självförtroende och motivation i matematik. Eleverna ökar sin uthållighet och kreativitet i problemlösning och förbättrar sin sociala och pedagogiska förmåga att motivera och överföra kunskap till andra.

– stärker lärarnas roll som ledare och inspiratörer.

Föreläsningen görs av Farid Nolen, utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola och nu anställd av Västsvenska Handelskammaren. 

Med föreläsningen ”Mathivation” har Farid turnerat i 22 länder runtom i världen och föreläst inför mer än 70.000 åhörare. Med matematiska exempel, tillsammans med en enastående förmåga att kunna motivera, för Farid åhörarna in i ett nytt tankesätt. Där det egna skapandet ligger i fokus. Föreläsningen handlar kort gott om att fostra en kultur av kreativitet, nyfikenhet och innovationskraft hos åhörargruppen.

Ladda ner foldern här

Intervju med grundaren Farid Nolen

 

VILL DU BOKA INSPELADE FÖRELÄSNINGEN: 

Anton Hjärtmyr
0733 72 63 55
anton.hjartmyr@varagardar.se