middle-banner

Mathivation

Våra Gårdar genomförde en livesänd föreläsning om matematik i samarbete med Live Cinema och Västsvenska Handelskammaren. Lärare och elever kunde ta del av denna unika satsning på biografer och digitala samlingslokaler i hela landet.

https://vimeo.com/127459085

 

Information om Mathivation:

– ökar elevernas självförtroende och motivation i matematik. Eleverna ökar sin uthållighet och kreativitet i problemlösning och förbättrar sin sociala och pedagogiska förmåga att motivera och överföra kunskap till andra.

– stärker lärarnas roll som ledare och inspiratörer.

Föreläsningen görs av Farid Nolen, utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola och nu anställd av Västsvenska Handelskammaren. 

Med föreläsningen ”Mathivation” har Farid turnerat i 22 länder runtom i världen och föreläst inför mer än 70.000 åhörare. Med matematiska exempel, tillsammans med en enastående förmåga att kunna motivera, för Farid åhörarna in i ett nytt tankesätt. Där det egna skapandet ligger i fokus. Föreläsningen handlar kort och gott om att fostra en kultur av kreativitet, nyfikenhet och innovationskraft hos åhörargruppen.

Ladda ner foldern här

Intervju med grundaren Farid Nolen

 

VILL DU BOKA DEN INSPELADE FÖRELÄSNINGEN: 

Anton Hjärtmyr
0733 72 63 55
anton.hjartmyr@varagardar.se