middle-banner

Återstart Scen

OBS! Pengarna och stödet för det här projektet är slut. Formuläret för redovisning hittar ni längre ner.
(Våra Gårdar har beviljats pengar från Kulturrådet för en återstart av kulturen. Nu vill vi hjälpa er med bidrag till kulturarrangemang på era scener). 

ANSÖKAN FÖR ÅTERSTART SCEN:
Bidraget ska främst gå till kulturutövarna men kan även gå till vissa kringkostnader. Som medlem kan ni söka 30 000 kr för publikt kulturarrangemang i samlingslokalen, allt från teater, dans, konsert, cirkus, föreläsning, författarbesök till konstutställning. Vi vill gärna prioritera kulturarrangemang för barn och unga, en målgrupp som har haft dålig kontakt med kulturlivet under pandemin. Ansöknings- och genomförandeperioden är från 1 september 2022 fram till 30 juni 2023.

SÅ HÄR GÖR NI:

– Planera arrangemanget och kontakta kulturutövare.
– Skicka in en ansökan till oss.
– Om ansökan beviljas av oss så bokar ni kulturutövare.
– Marknadsför och arrangera.
– Betala fakturan från kulturutövare.
– Skicka in redovisning (med kopior på faktura/fakturor) till oss och därefter betalar vi ut pengarna. 

ATT TÄNKA PÅ:

– Medlen ska främst gå till kulturutövare, boka gärna någon som finns i er region så inte pengarna försvinner på resor och logi.
– Samverka med studieförbundet NBV som kanske kan hjälpa till med arrangörskapet och marknadsföringen.
– Finns det ytterligare medel att söka från er kommun eller på annat håll?
– Kontakta oss om ni vill ha tips och idéer.

VIKTIGT:

Använd våra logotyper på affischer och liknande (finns att ladda ner längst ner på sidan).När arrangemanget marknadsförs (tryckt eller digitalt) ska det framgå att det genomförs med stöd av Våra Gårdar och Statens Kulturråd. 

Bolla gärna idéer och samverka med er lokala NBV region. Här hittar ni länkar och kontakter till NBV´s verksamhetsutvecklare i respektive region: https://www.nbv.se/regioner/

HÄR HAR VI SAMLAT PRODUKTIONER OCH KONTAKTER:
Katalog från Scenkoll2023
https://scenkonstportalen.riksteatern.se
https://www.mcv.se
https://www.musikcentrumsyd.se
https://www.musikcentrumost.se
https://www.danscentrum.se
https://cirkor.se
https://www.wendelsbergsteater.com
https://scenkonstdagar.riksteatern.se
https://www.wigenheim.se/page/161954
Vocalettes 

ANSÖKAN gör ni via detta formulär

REDOVISNING gör ni via detta formulär

 

FRÅGOR OCH SVAR:

När får vi svar på ansökan?
Inom två veckor hoppas vi svara på ansökan.

Hur ska det redovisas?

Genom att svara och skicka in det vi efterfrågar i formuläret – REDOVISNING – Återstart Scen. 

Kan vi söka fler tillfällen?
Ja kanske, men först och främst vill vi att så många föreningar som möjligt ska arrangera detta.

Kan en del gå till att hyra ljud m.m.?

Ja, men vi vill att det mesta av pengarna ska vara gage till kulturutövare, ange i så fall summan i ansökan.

Vad är det högsta summan vi kan söka?

Ni kan få 30 000 kr som högst för publikt kulturarrangemang. 

Måste vår lokal ha en scen?
Nej, men vi tycker det är viktigt att arrangemanget genomförs proffesionellt, med bra ljud och ljus och kanske en tillfällig enkel scen.

Kan det genomföras utomhus?

Ja, om föreningen har en tomt passar det ju jättebra, vill ni vara någon annanstans, på ett torg eller liknande måste ni berätta varför i ansökan.

Ska vi arrangera tillsammans med andra?
Ja gärna, kontakta NBV och fråga om tips gällande arrangemang och marknadsföring och hitta lokala sponsorer.

Vem betalar kulturutövaren?
Ni betalar fakturan/fakturorna, dessa ska sen skickas in tillsammans med redovisningen och därefter betalar vi ut pengarna. 

Hur snabbt betalar ni ut bidraget?
Inom 3 veckor efter att redovisningen kommit in.

 

MER INFORMATION KONTAKTA:

Anton Hjärtmyr
Mobil: 0733 72 63 55
E-post: anton.hjartmyr@varagardar.se