Våra Gårdar nyhetsbrev december 2017

VI AVSLUTAR ÅRET MED NÅGRA RUBRIKER AV UPPDATERAND KARAKTÄR SOM KAN VARA BRA ATT KÄNNA TILL INFÖR 2018!

Vi är särskilt glada att kunna berätta att Våra Gårdars medlemmar får dela på ca 4 mkr från Boverket till ungdomssatsningar. Grattis till er i Umeå, Örnsköldsvik, Uppsala och Östersund. Läs gärna mer på hemsidan. Till er som inte fick bifall denna gång – ge inte upp – sök igen nästa år.

Inför kommande år vill vi särskilt uppmana er alla att rapportera in er årsrapport efter genomfört årsmöte i föreningen. Aktuella uppgifter från er förening underlättar för oss. – vi vill gärna ha föreningens möteshandlingar för dokumentation.

Våra Gårdars ”Skadefond”, i samarbete med Länsförsäkringar, fördelades 190 000 kronor i skadeförebyggande insatser till Våra Gårdars medlemmar vid höstens fördelningstillfälle. Missa inte kommande tillfälle. Ansökningar för våren 2018 ska vara insända senast den 15 april. Mer information finns på vår hemsida.

 
Ombudsmöte i Växjö 25-27 maj 2018 tar nu form och programmet växer fram succesivt. Vi har stora förhoppningar på att helgen i Växjö kommer att bli både trevlig och givande på flera plan. I kommande tidning och på vår hemsida presenteras information löpande om ombudsmötet. Vi hoppas att ni låter er förening representeras – boka helgen redan nu.
 
Bio-nyheter! Bio-verksamheten rapporterar några nyheter i verksamheten under 2018. En vikarie söks nu för Lili Parsipour som blir föräldraledig under 2018. Ett nytt filmsättningsprogram för Våra Gårdars biografer, ”Erland”, sjösätts 2018 efter en tids utvecklingsarbete samt att ett nytt modernare avgiftssystem kommer att tas i bruk under 2018. Vårens Filmdagar i Leksand genomförs den 4-6 maj 2018 – mer information kommer i början på 2018. Boka datumen redan nu.
 
Orterna för vårens och hösten kommunkonferenser är nu fastställda. De genomförs även kommande år under kvällstid, vardagar då erfarenheterna från hösten 2017 är mycket goda. Orterna för våren 2018; Lund, Linköping och Borlänge. För hösten 2018; Östersund, Kalmar, Borås/Alingsås. Mera exakt information om datum och lokal kommer efter nyåret.
 
GDPR – nya villkor om lagring och hantering av personuppgifter införs under våren 2018.
Arbete med att stärkta dina rättigheter pågår, läs mer här!
 

Våra Gårdars kansli tar nu Jul- och Nyårsledigt! Kansliet har stängt med delvis begränsat öppethållande 22/12-8/1. Angelägna försäkringsfrågor hänvisas till Våra Gårdar-försäkringen telefon 0200-22 99 99.
Till Våra Gårdars alla medlemmar önskas En God Jul och Gott Nytt År!

  • Vi ses i verksamheten under 2018

Ps! Den 8/12 genomförde Våra Gårdar förbundsstyrelsemöte – här följer sammanfattande referat från mötet