middle-banner

Våren 2024

Fulla hus och nyktra lokaler: Vi erbjuder medlemmar seminarier och samtal i olika ämnen. Alltid sista torsdagen i månaden kl. 18.00–19.00. Kommande seminarier våren 2024.

30/5 Boverket – med Lars Sundh. ANMÄL DIG HÄR
 
 
KOMMANDE:
 
27/6 Samverkan med kommun – med Simon Svensson.
ANMÄL DIG HÄR

 

Inspirera flera: Här vill vi sprida goda exempel ute i landet för er medlemmar att bli inspirerade av. Det här är tillfällen då föreningar berättar om sina lokaler, projekt eller verksamheter.