middle-banner

Kalendarium

Under året kommer vi att erbjuda seminarier i olika ämnen som medlemsföreningarna kan delta i. Vi kommer fylla på med datum och information om anmälan löpande.

Kommande seminarier:

24 april kl. 09.00-12.00 eller 29 maj kl. 09.00-12.00

”Den Gemensamma Spelplanen”
Den Gemensamma Spelplanen är ett enkelt och träffsäkert verktyg för organisations- och verksamhetsutveckling. Från början skapade Empowercenter modellen för internt bruk i sin egen organisation för att tydliggöra relationen mellan struktur och process i den egna verksamheten. Har vi ingen tydlig och gemensam bild av Mål, Resurser, Kommunikation, Förhållningssätt och Ansvar i vår organisation är risken överhängande att verksamheten inte fungerar så bra som den skulle kunna göra. 

Under föreläsningen delar Empowercenter med sig om Den Gemensamma Spelplanen och på vilket sätt den kan användas i praktiken och bidra till en väl fungerande verksamhet. 
Anmäl dig här

 

För biografer i vår kedja:

21 april
Tema digitala event.