middle-banner

Kalendarium 2022

Med vår satsning ”Fulla hus och nyktra lokaler” kommer vi erbjuda medlemmar utbildningar och seminarier i olika ämnen. ALLTID sista torsdagen i månaden kl. 18:00- 19:00. Välkomna!

27 januari kl. 18:00 – 19:00
Kolla Våra Gårdar (översyn av lokalerna) 
Med Simon Svensson och Lars Sundh
Anmäl dig här

24 februari kl. 18:00 – 19:00
Föreningens ekonomi

Med Magnus Molin

Bokföring och bokslut: Vad och varför (och hur)?
Revision: Inte bara siffror…
Inkomster: Hur får man det att gå runt?
Marknadsföring: Behövs det?

31 mars kl. 18:00 – 19:00
Arrangera Mera!

Med Peter Törnblom

Vem kan arrangera? 
Vad är en bra arrangör? 
Vilka egenskaper skall en arrangör ha?

28 april kl. 18:00 – 19:00
Hur finansierar vi Våra Lokaler?

Med Vivi Lovelock och Simon Svensson

Genomgång av de olika stöd som finns att söka till lokaler och verksamhet. 

26 maj kl. 18:00 – 19:00
Konst och kultur i våra hus
Med Anton Hjärtmyr

 

Formulär för anmälan kommer läggas ut under varje seminarium.