middle-banner

Integritetspolicy

Riksföreningen Våra Gårdars förbundsstyrelse har, på förbundsstyrelsesammanträdet den 2018-09-14, antagit en integritetspolicy.

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I denna integritetspolicy beskrivs när, hur och i vilket syfte Våra Gårdar hanterar dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan kontakta oss. Policyn gäller för de tillfällen du kommer i kontakt med oss, via vår hemsida, sociala medier, e-post, post, telefon eller deltagande i vår verksamhet. Det gäller dig som deltagare, i din yrkesroll eller som allmänt intresserad av vår verksamhet.

Integritetspolicy Våra Gårdar