middle-banner

Aktiva hus – ny kurs på Wendelsberg

Kursen går ut på att stimulera lokal verksamhetsutveckling för alla åldrar och grupper i nykterhetsrörelsens lokaler. Deltagarna ges verktyg för att starta ny eller utveckla redan befintlig verksamhet lokalt i hus och lokaler inom nykterhetsrörelsen runt om i vårt avlånga land. Tillsammans skapar vi Aktiva hus med sikte på framtiden.

Målgrupp: Personer inom Våra Gårdars medlemsorganisationer som aktivt vill medverka till att utveckla kulturverksamhet i ”våra lokaler”. Det kan med fördel vara flera personer från samma ort vilket ökar förutsättningarna för ett lyckat utvecklingsarbete. Om ni är flera från samma ort kan ni arbeta tillsammans under kursen med att skapa verksamhet på hemmaplan. Kursen vänder sig till alla åldersgrupper över 18 år. Olika bakgrunder och intressen bidrar till en ännu bättre kurs.

Arrangörer: Kursen genomförs i samverkan mellan Våra Gårdar, IOGT-NTO och Wendelsbergs folkhögskola som kursanordnare.

Anmälan: Här kan du läsa mer om kursen och anmäla ditt intresse, Wendelsbergs folkhögskola

Publicerad 2018-02-21

Upp