middle-banner

Skadeförebyggande fonden

Fondens ändamål är att väcka intresse för skadeförebyggande verksamhet genom att informera och ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder på försäkrad egendom i samlingslokaldelen i syfte att minska antalet försäkringsskador.

Fondens styrelse har beslutsmöte två gånger per år, normalt i april samt oktober. Ansökningar för våren 2019 ska vara insända senast den 15 april.

Info och ansökan Skadeförebyggande fonden

 

Publicerad 2017-08-17

Upp