middle-banner

Skadeförebyggande fonden

Fondens ändamål är att väcka intresse för skadeförebyggande verksamhet genom att informera och ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder på försäkrad egendom i samlingslokaldelen i syfte att minska antalet försäkringsskador.

Unable to process Google Form short code.
Publicerad 2017-08-17

Upp