middle-banner

Vår försäkring

Alla medlemmar hos oss har möjligheten att teckna ett förmånligt försäkringsavtal. Försäkringen omfattar grundförsäkring, byggnadsförsäkring och verksamhetsförsäkring. Det här är en försäkringslösning som ger ett bra skydd både för föreningens verksamhet och byggnad. Den gemensamma upphandligen har också inneburit att vi fått fram en mycket prisvärd försäkring.

Unable to process Google Form short code.
Publicerad 2013-11-13

Upp