Påminnelse årets Boverksansökningar!

image

Visst ska ni ansöka hos Boverket för ombyggnationer i lokalen? Senast 1 december ska myndigheten ha registrerat ansökningarna som mottagna.

Ni som planerar att söka i år kontakta vår bygghandläggare Lars Sundh, 070-334 59 77, sundh@varagardar.se så får ni hjälp och stöd i att göra ansökningarna innan sista datum.

Ansökningarna gäller tillgänglighetsåtgärder, standardhöjande reparation, tillbyggnad, ombyggnad eller köp av fastighet.