Nyheter i Boverkets bidrag

image

Den 1 augusti i år reviderades förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Den innehåller efterfrågade förbättringar.

Under årens lopp förs kontinuerlig dialog med Boverket och Kulturdepartementet om förbättringsförslag i förordningen och föreskrifter för statsbidragen i syfte att underlätta för målgruppen för stödet. Våra Gårdar har alltid varit pådrivande i detta påverkansarbete. Nu har några efterlängtade förändringar skett. Nu när förordningen är ändrad medför det att Boverket kommer att uppdatera sina föreskrifter (hur förordningen ska tillämpas) och vi får återkomma med vad det kan medföra för eventuella ändringar.

Investeringsbidraget för enbart tillgänglighetsåtgärder i lokalerna kan nu beviljas för bidrag upp till 300 000 kr, tidigare var taket högst 200 000 kr.
Verksamhetsutvecklingsbidrag (även kallat ungdomsanpassning) och investeringsbidrag får betalas ut med 75 procent av det beviljade bidraget i samband med beslutet att bevilja bidrag. Detta är en stor fördel att ni föreningar nu inte behöver ta lån eller ligga ute med sparkapital fram till att projektet är slutredovisat och godkänt.

Kravet på besiktningsman tas bort ur förordningen. Boverket kommer att utforma hur redovisningen ska intygas.

Förändringarna gäller inte retroaktivt, dvs beviljade bidrag som inte är påbörjade eller avslutade omfattas inte av detta utan de bidragsvillkor som låg till grund vid tidpunkten för beslutet gäller fortsatt.

Årets ansökningar för investeringsbidrag (ombyggnation, tillbyggnation, tillgänglighetsåtgärder, köp av hus) ska vara inne hos Boverket senast 1 december.

Ni föreningar som planerar att göra en ansökan och som ännu inte kontaktat oss på kansliet hör av er till Simon Svensson eller Vivi Lovelock då vi ska vara med i processen.