Gräv i historien om era hus!

image

Nykterhetsrörelsen har en gedigen historia som finns väl dokumenterad i de hus dom ägt och förvaltat i över hundra år. 

Här följer en intervju med Leif Borgert i Orsa som författat två läsvärda material; Dels om sin far Eric Borgert – mångsysslaren och dels om Röda Kvarn och Ordenshuset i Orsa. Till saken hör att Eric Borgert var en av initiativtagarna till att Ordenshusens Riksförbund bildades 1942 (dåvarande Våra Gårdar) och ingick i dess första styrelse.

Vad är upprinnelsen och drivkraften till att du har skrivit den här historien?

–Jag har under en tid varit engagerad i Orsa operasällskap - en ideell förening, som visar direktsänd opera på Bio Röda Kvarn. Det har fört med sig att jag har vistats i det anrika ordenshuset i Orsa där min far och farfar under stora delar av 1900talet var nyckelpersoner. Jag har känt atmosfären av en kulturgärning. Min nyfikenhet handlar särskilt om hur man valde att ge bion en så stor plats i logens verksamhet. Film och nykterhet är inte alltid en självklar kombination. Jag gjorde en djupdykning i Ordenshusets arkiv för att förstå och beskriva historien om bion i Orsa. Min bakgrund som samhällsvetare och kulturintresserad har underlättat för mig. Jag vet ganska mycket om hur man kan gå tillväga för att upptäcka, förstå och reflektera över historiska förlopp.

Är det något i din forskningsresa som du vill lyfta fram/har upptäckt?

Min respekt för de pionjärer som tog nykterhetsrörelsen till Orsa har ökat. Farfar, möbelsnickare från Svärdsjö, flyttade i unga år till Orsa för att bidra till uppbyggnaden av samhället efter en omfattande brand 1901. Han etablerade sig som möbelhandlare, IOGT-medlem och förtroendevald i kommunen. Jag har upptäckt att ideellt engagemang på den tiden ansågs som självklart. Idag saknar man det. De ledande i logen i Orsa insåg att man inte bara kan säga åt människor att de ska sluta att dricka alkohol. Man måste också erbjuda alternativ. Logen i Orsa startade studiecirklar, föreläsningsserier, bibliotek, musikevenemang m.m. De engagerade sig i olika samhällsfrågor, bl.a. kvinnors rösträtt. De byggde ett ordenshus med potential att bli en gemensam samlingsplats för många - ett kulturhus. De förstod också att samma personer som ivrar för nykterhet inte självklart visste hur man förvaltar en lokal. Det kräver både teknisk och ekonomisk kompetens. Lösningen blev att inrätta ett särskilt organ - Orsa Godtemplares Byggnadsförening - som fick ansvar för huset och verksamheten. På så sätt kunde logen ägna sig mer helhjärtat åt sin grunduppgift. En bra idé.

Vem var din far Eric och vad har han betytt för föreningen och Orsa skulle du säga?

Min far var en mångsysslare. Han växte upp i en miljö, där företagande och ideellt engagemang samsades. Han var nyfiken - särskilt på teknik- och hade förmågan att omsätta det i praktisk handling. Han lärde sig tidigt att organisera och leda. Vid femton års ålder fick han ansvar för logens bibliotek och blev sedan den första biografföreståndaren i Orsa. Han engagerade sig i kommunen, blev kommunalråd och medverkade till att Orsa idag är ett eftertraktat turistmål. Han visste värdet av att dokumentera historien i bild och text, samtidigt som han med nyfikenhet såg lösningar i framtiden. Han betydde mycket för Orsas utveckling under 1900-talet.

Om andra skulle göra en liknande studie vad gäller deras lokaler och personer som borde lyftas fram? Vad bör man tänka på?

Det görs många värdefulla insatser för att vårda kulturarvet i Sverige. Man samlar bilder, texter och föremål. Man gör utställningar och skriver minnesskrifter om hur (man tror att) det var förr i tiden, ibland lite oreflekterat. Jag menar att man i högre grad bör fråga sig: ”Vad kan vi lära oss idag av det som hände förr?” Min far fick en gång uppdraget att göra en utställning, som kunde belysa Orsas historia. Han kallade projektet ”Arkivskrap”, eftersom det innebar ett idogt letande efter foton och annat, som kunde belysa vad som hänt. Min erfarenhet av att gräva i Ordenshusets arkiv i Orsa understryker detta. Gå till källorna. Läs ordentligt. Leta efter handlingar, där man har stannat upp och frågat sig: ”Vad har vi gjort? Vad har det lett till?”

Lars Gillegård

 

Läs hela historien om Röda Kvarn Bio här