Elstöd

image

Från och med den 30 maj kan företag och organisationer söka elstöd hos Skatteverket. Det beslutades under ett extra regeringssammanträde.

EU godkände att företag i elområde 3 och 4 ska kunna ansöka pengar från en pott på runt 30 miljarder kronor. Pengarna kommer från så kallade flaskhalsavgifter som Svenska kraftnät fått till följd av höga elpriser och stora prisskillnader mellan södra och norra Sverige.

EU krävde förändringar

Redan 20 februari tog Klimat- och näringslivsdepartementet samt Finansdepartementet fram två förslag med regleringar för stödutbetalningarna. Men till följd av EU:s regler om statsstöd till företag krävdes att kommissionen godkände det hela, och godkännandet medförde vissa förändringar gällande företag med fasta elprisavtal.

”Anledningen till detta är att Europeiska kommissionen bland annat ville försäkra sig om att endast företag och organisationer som påverkats negativt av Rysslands invasion av Ukraina får ta del av elstödet”, skriver Klimat- och näringslivsdepartementet.

DET HÄR GÄLLER FÖR ELSTÖDET

■ Elstöd till företag och organisationer kan sökas i Skatteverkets e-tjänst mellan den 30 maj och den 25 september 2023. 

■ Detta gäller företag med uttagspunkter i elområde 3 och 4.

■ En rad krav måste uppfyllas. Företaget ska ha haft ett giltigt elnätsavtal den 17 november 2022, inte ha skulder hos Kronofogden samt vara godkänt för F-skatt alternativt vara undantaget för kravet på F-skatt eller uppfylla kravet för att kunna bli godkänt för F-skatt. 

■ För att kunna ansöka om stödet med hjälp av ombud krävs det en särskild ombudsbehörighet.

■ Företag kan endast beviljas elstöd vid ett tillfälle och de företag som ingår i en intressegemenskap, till exempel en koncern, måste ansöka samtidigt.

 

VILL DU VETA MER?

Lars Sundh, bygghandläggare
070-334 59 77
sundh@varagardar.se