E-sportprojekt

image

IOGT-NTO-föreningen i Orsa beviljades bidrag från Boverket 2019. Ansökan gällde ett projekt för E-sport, något som blir allt populärare främst bland ungdomar i våra föreningar.

Vivi Lovelock som jobbar som processledare ställde frågan till föreningens ordförande Anne-Marie Fröjdh.

Hur kom det sig att ni sökte projektet?
Ja Vivi, du ringde och peppade oss att söka pengar. Vi har haft en idé i våra huvuden under en längre tid, men inte kunnat verkställa den. Nu fick vi en chans att eventuellt förverkliga detta. Vi har sett att vi behöver stå på ytterligare ett ben. Biografen och uthyrningsverksamheten är lite svajig och då behöver vi testa ytterligare en ny möjlighet. 

Att jobba för att vi ska få igång E-sport i våra lokaler är en spännande utmaning. Vi kommer att organisera våra tankar i en projektgrupp så att vi kan jobba på ett nytt sätt. Under projekttiden kommer vi att anställa en projektledare, som verkställer de tankar som projektgruppen har. Vi har fått ihop en projektgrupp, som har gedigen kunskap och erfarenhet kring att jobba med E-sport.

Föreningsstyrelsen kommer att få lära sig nya saker, som vi kommer att få ta ställning till. Detta tillsammans med biografens digitalisering kommer att bli en bra utveckling. Vi behöver fylla bion flera timmar i veckan. Vi kommer också att dokumentera detta via Youtube, så om några andra samlingslokaler/föreningar vill söka pengar så kan man följa oss på Youtube.

Kontakta gärna Anne-Marie om ni vill veta mer om projektet. annemariefrojdh@gmail.com

Bildtext: Josseph Lokeris, Anne-Marie Fröjdh, Kesma Adam och Anna Maria Jansson-Daun från föreningen i Orsa.