Biografens rötter och själ

image

I samband med Filmdagarna i Leksand 20 – 22 maj, anordnar Våra Gårdar seminariet Biografens rötter och själ, en eftermiddag på Säters Biografmuseum.

SÄTERS BIOGRAMUSEUM 20 maj 2022, kl. 13.00–16.30

Film kan numera visas i alla möjliga sammanhang, inte minst på en skärm hemmavid. Biografen har en framtid i det som gör den unik. Men vad är unikt med biografen? Med detta seminarium vill vi gå tillbaka till biografens rötter, dess historia och vad man skulle kunna kalla för dess själ, det unika.

Vilken plats har biografen tagit genom historien; i lokalsamhället, i människors nöjeslystnad och bildningssträvanden, för kulturpolitiken och demokratin?  För att skåda biografens framtid måste vi börja gå tillbaka till dess rötter och det som gör biografen unik.

För att belysa detta har vi bjudit in;

Mats Kullander, 56 år i filmbranschen och tidigare etableringschef på SF Bio, ledamot i Riksföreningen Biografernas tekniska kommitté.

Åsa Jernudd, docent i medie- och kommunikationskunskap som under många år forskat kring film- och biografhistoria, specifikt på biografers sociala och kulturella sammanhang.

Leif Borgert, tidigare högskolerektor, företagsekonom och författare till essän När bion kom till Orsa – idealitet och företagande.

Janine Andersson, visningstekniker på Filminstitutet och författare till flera insiktsfulla skildringar i Filmrutan om biografer runt om i landet.

Stefan Lindfors, en av grundarna till det guldbaggebelönande och unika Biografmuseet, legendarisk föreståndare på Folkan i Säter.

Kostnad: 200 kr/person. Begränsat deltagarantal. Anmäl dig här