Ansökan om bidrag för att lindra konsekvenserna av pandemin 2021

image

Coronapandemin har medfört begränsningar för allmänna sammankomster vilket har påverkat många medlemsföreningar och medfört att intäkter från uthyrningar har rasat eller uteblivit helt. Många föreningar har även intäktsbortfall från publika arrangemang i egen regi.

Bidraget får lämnas till föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler. En allmän samlingslokal är en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. Om er förening inte tillhandahåller extern uthyrning av lokalen har ni inte rätt att söka detta bidrag.

Senast den 11 juni behöver vi era svar.

Ansökan om bidrag 2021

För frågor om detta stöd:

Simon Svensson, vd & bygghandläggare
0733-72 63 53, simon.svensson@varagardar.se