middle-banner

Vår filmsättningsservice

I vår filmsättning ingår en sättningsservice som biografer anslutna till Våra Gårdar får ta del av. Det här ingår som ansluten biograf hos oss:

 • Ett avtal upprättas mellan biografen och Våra Gårdar
 • Egen filmsättare
 • STIM-avgiften ingår
 • Alla visningar som är slutna (fast pris) ingår i avgiften
 • Vårt nyhetsbrev BioInfo
 • Fri deltagande på våra årliga Filmdagar (max 2-4 personer per biograf, kan variera år från år)
 • Fri deltagande på vår årliga seminariehelg Film & Kulturdagar (max 2 personer per biograf, kan också variera i antal år för år)
 • Rabatterat pris på biografutbildningarna
 • Tillgång till vår biografkonsulent
 • Möjlighet till skolbiobokning
 • Representant vid Filmavtalsförhandlingar
 • Ledamot i Riksföreningen Biograferna samt i Filmbranschens samarbetskommitté
 • Vi arbetar aktivt med att bevaka biograffrågor som fraktavtal, biografstöd som biotian, p-kopior mm
 • Möjlighet att ta del av föreståndarmöten/biografträffar där vi tar upp aktuella frågor och tillfälle för erfarenhetsutbyte
 • Stöd och hjälp vid ansökningar till Svenska Filminstitutet vid biografstöd såsom lokalt publikarbete och teknikstöd
 • Möjlighet att ta del av digitala sändningar
 • Möjlighet att söka stöd för bio kontrast, dagbio och studiecirklar
 • Ta del av den gemensamma utvecklingsfonden
 • Ta del av studiematerial som vi tagit fram för biografutveckling
 • Rådgivning vid ombyggnationer (endast medlemmar i Våra Gårdar)
 • Deposition av konst i era lokaler (endast medlemmar i Våra Gårdar)

 

Vill du bli medlem hos oss kontakta:

Biografkonsulent/Filmsättare Lili Parsipour, 08-672 61 57
lili.parsipour@varagardar.se

Biografkonsulent/Filmsättare Lars Gillegård, 08-672 61 56
lars.gillegard@varagardar.se

Publicerad 2014-01-30

Upp