Ansökan om riktat bidrag

image

Coronapandemin har medfört begränsningar för allmänna sammankomster vilket har påverkat många medlemsföreningar och medfört att intäkter från uthyrningar har rasat. Nu ges möjlighet att söka bidrag för att lindra de ekonomiska konsekvenserna.