middle-banner

Idédagar Örebro 2015

Ibland gäller det att lyfta fram det oväntade. Det gjorde Bio Kontrast i Leksand då man presenterade sin framgångsrika verksamhet på Våra Gårdars Idédagar i Örebro 9 – 11 oktober. Plötsligt spänts det upp ett vollybollnät i salongen, en boll slängs in och deltagarna uppmanades spela boll. Vilket alla, med liv och lust, gjorde under tio minuter. Idén var att åskådliggöra vad som hände inför en visning av filmen Optimisterna på Bio Kontrast i Leksand.

En del av framgången med Bio Kontrast i Leksand är just att ta fram det oväntade, och få publiken med på noterna. Kort och gott att göra en bra film bättre och tillföra filmupplevelsen flera värden. Det kanske är just därför som Bio Kontrast i Leksand snittar runt 150 besökare varje måndag och bidrar till att sätta en stor prägel på det offentliga rummet.

Åsa Jernudd, som forskar om biografens historia hävdade i ett föredrag att ett villkor för ett offentligt rum är just att det där kan ske oväntade saker. För hundra år sedan, i filmens barndom, gjordes mycket oväntade saker på biograferna. I ett rum med stark offentlig prägel möter man människor man aldrig annars skulle möta, det inträffar saker man inte har förväntat sig. Det är det som gör rummet offentligt, spännande och attraktivt, men också demokratisk, ingen skall utestängas.

Örebro har på senare år blivit känd för sin Open Art, tio veckor vartannat år, då just det offentliga rummet – på gator, parker och torg i staden – utsätts för det oväntade och därmed stärker sin offentlighet. Något som kulturchefen Nina Glimvall berättade om i ett föredrag under helgen.

Ett av konst­verken på Open Art 2015 var några gigantiska popcorn. Majskornen var så populära att kommunen beslutat att konstverket nu blir en permanent del i Örebros offentliga rum. Och vill ni kontakta konstnären, Anton Hjärtmyr så råkar han arbeta på Våra Gårdar, som kultur- och konsthandläggare. Se openart.hjartmyr

För utom föreläsningar fick våra deltagare uppleva massor av musik, både live på plats i Örebro och live på filmduken genom en livesänd konsert från Debaser i Stockholm. Under helgen hade vi också ett grupparbete kring tillgänglighet och offentlighet som var helgens tema.

Vi hoppas att helgen gav er nya idéer och kontakter!