middle-banner

Idédagar Film och Kultur

Våra Idédagar för Film och Kultur är ett återkommande arrangemang som vi har på hösten och är till för er som är arrangörer av film- och kulturarrangemang. Helgen är till för att ge inspiration och idéer hur man kan utveckla sin egen verksamhet och hur man kan bli bättre arrangörer.

Unable to process Google Form short code.
Publicerad 2014-02-04

Upp