Säker föreningsgård

image

Säker föreningsgård är en certifiering, webbutbildning och studiecirkel som ökar era kunskaper om skadeförebyggande arbete och vad försäkringen gäller för.

Som belöning får ni en självriskcheck värde 9 300 kr. https://sakerforeningsgard.se

Publicerad 2019-02-13

Upp