middle-banner

Ombudsmötet

Det högsta beslutande organet inom Riksföreningen Våra Gårdar är ombudsmötet. Den utser organisationens styrelse samt beslutar om viktiga, övergripande frågor som exempelvis stadgar, motioner och strategidokument. Våra Gårdars ombudsmöte hålls vartannat år.

 

______________________________________

 

 

Här kan du titta på en film från ombudsmötet i Stockholm 2016:

Publicerad 2017-08-17

Upp