middle-banner

Ombudsmötet

Det högsta beslutande organet inom Riksföreningen Våra Gårdar är ombudsmötet. Den utser organisationens styrelse samt beslutar om viktiga, övergripande frågor som exempelvis stadgar, motioner och strategidokument. Våra Gårdars ombudsmöte hålls vartannat år.

Nästa ombudsmöte är i Växjö 25-27 maj 2018.

Här anmäler du dig

Här hittar du programmet

______________________________________


Verksamhetsberättelse 2014-2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015
Revisionsberättelse 2014
Revisionsberättelse 2015
Motion och svar från Fs

 

Här kan du titta på en film från förra ombudsmötet i Stockholm 2016:

Publicerad 2017-08-17

Upp