middle-banner

Ombudsmötet

Det högsta beslutande organet inom Riksföreningen Våra Gårdar är ombudsmötet. Den utser organisationens styrelse samt beslutar om viktiga, övergripande frågor som exempelvis stadgar, motioner och strategidokument. Våra Gårdars ombudsmöte hålls vartannat år.

Program för ombudsmötet 25-27/5 i Växjö 2018 (ändringar kan komma att ske)

Fredag
16.00  Mötesbyrån öppnar
18.30  Inledning och presentation av kvällens seminarier (18.30–20.45).
Seminarierna startar kl.18.45 och 20.00 och genomförs två gånger.

  • A – Årets Våra Gårdar-lokaler 2016 & 2017 (18:45 Drömme)
  • B – Alternativa energi lösningar
  • C – Försäkring – Varför det?
  • D – ”Våra Gårdars smörgåsbord”

Café Fontaine är öppet under kvällen – Smörgås serveras till anmälda ombud/ersättare.

Lördag
9.00    Ombudsmötets öppnande och förhandlingarna inleds. Medverkan från Växjö kommun
12.00  Lunch
13.15  Två timmar på Växjö kulturfest ”Vår stad”. Organiserat i grupper, museum, aktiviteter på stan, Domkyrkan, mm.
15.30  Fika med musik
16.00  Fortsättning förhandlingar – arbetsplanen
18.00  Avresa Moheda
19.00  Festkväll i Moheda med mat och underhållning samt bio

Söndag
9.00 Förhandlingarna fortsätter. Inbjuden gäst – Boverket
13.00  Avslutning
13.30  Lunch / Hemresa

 

Ombudsfullmakt

______________________________________


Verksamhetsberättelse 2014-2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015
Revisionsberättelse 2014
Revisionsberättelse 2015
Motion och svar från Fs

 

Här kan du titta på en film från förra ombudsmötet i Stockholm 2016:

Publicerad 2017-08-17

Upp