Nytt datum – Boverksansökan

image

31 december hos Boverket är ett minne blott, årets ansökningar måste påbörjas nu! Boverket har två stöd till föreningar som har allmänna samlingslokaler. Det har kommit en ny förordning och föreskrifter som påverkar stöden och här presenterar vi nyheterna.

Det mest positiva är att bidragen har fått ökade anslag i stadsbudgeten så att fler projekt kan bifallas. Investeringsbidraget ges till köp av fastighet, nybyggnad, tillbyggnad eller stanardhöjande reparation. Precis som förr krävs 30 % i medfinansiering från kommunen, Boverket står för 50 % och föreningen 20 %. Föreningens egeninsats kan även vara ideellt arbetande timmar i projektet. Sedan går det att söka investeringsbidrag enbart för tillgänglighetsåtgärder. Där Boverket står för 100 % av det beviljade bidraget upp till ett tak om 200 000 kr.

Numera ska dessa ansökningar vara inne hos Boverket senast den 1 december alltså en tidigareläggning mot tidigare då 31 december varit deadline. I år innebär det att sökande måste komma igång nu. Vi rekommenderar starkt att era ansökningar passerar oss på Våra Gårdar, att vi kvalitetsgranskar och sänder in. Kontakta vår bygghandläggare Simon Svensson så att han i ett tidigt skede kan hjälpa er rätt i processen. Beslut om bidrag ges i maj nästa år.

Verksamhetsutveckling – ungdomsanpassning av allmänna samlingslokaler.

Det finns även ett stöd för verksamhetsutveckling där föreningar kan ansöka om att anpassa sin allmänna samlingslokal för ungdomsverksamhet samt få pengar att anställa en verksamhetsledare under en tid. Boverkets budget för detta stöd har ökat hela 15 miljoner och nu finns ca 23 miljoner att fördela. Ni som har sökt tidigare år men fått avslag bör verkligen uppdatera och sända in en ny ansökan. Sista ansökningsdatum är som tidigare 31 augusti, beslut ges i december samma år.

En nyhet som enbart berör detta stöd är att det även går att söka för åtgärder i utomhusmiljön som är i nära anslutning till lokalen. Detta är en önskan som flera föreningar har haft och som Våra Gårdar har lobbat för i många år.

Nyheter som berör båda stöden:

För föreningar som hyr lokal har det tidigare varit ett krav om ett femårigt hyreskontrakt. Nu har tidsbegränsningen tagits bort och det räcker att föreningen har ett hyreskontrakt/nyttjanderättsavtal till lokalen.

Nu krävs en certifierad besiktningsman exempelvis en sakkunnig kontrollansvarig.

Besiktningsmannen ska ange i besiktningsprotokollet att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Detta är i och för sig givet men det ökar vikten av att föreningar och entreprenör skriver korrekta entreprenadkontrakt där arbetet som behövs i byggprojektet ska följa bygglagstiftningen och besiktigas. Här hjälper vi från Våra Gårdar er med råd inför att ni startar arbetet med att ta in anbud.

Här har vi i stora drag beskrivit stöden, kontakta oss för mer detaljerad information.

Investeringsbidrag: Simon Svensson
08-672 61 53
0733-72 63 53
simon.svensson@varagardar.se

Ungdomsanpassning: Edvard Lundkvist
0734-60 63 88
edvard.lundkvist@varagardar.se

Publicerad 2017-08-21

Upp