middle-banner

Kulturbidrag

Vår vision är att det ska finnas levande kulturhus i hela Sverige. Genom Statens kulturråd har Våra Gårdar möjlighet att bevilja kulturbidrag som gör det möjligt för medlemmar ute i landet att satsa på olika kulturaktiviteter.

Unable to process Google Form short code.
Publicerad 2013-11-13

Upp