middle-banner

Kulturbidrag

Vår vision är att det ska finnas levande kulturhus i hela Sverige. Genom Statens kulturråd har Våra Gårdar möjlighet att bevilja kulturbidrag som gör det möjligt för medlemmar ute i landet att satsa på olika kulturaktiviteter.

Ändamålet med kulturbidraget är:

  • att ge ökade möjligheter till olika offentliga kulturaktiviteter i våra samlingslokaler, 

  • att ge människor i första hand på lands- och glesbygd möjligheter och tillgång till god konst- och kultur samt att väcka intresset för nykterhetsrörelsens lokaler.

 

 Bidragsvillkor

  • Bidrag lämnas till Våra Gårdar-distrikt, eller till enskild förening som är medlem i riksorganisationen Våra Gårdar. 

  • Bidrag lämnas endast till rena kulturaktiviteter (sång, musik, föreläsningar, teater, underhållning m.m.).

  • Inför arrangemang, som beviljats bidrag, skall NBV kontaktas gällande kultursamarbete, innan arrangemanget genomförs. 

  • Arrangemangen skall vara öppna och tillgängliga för allmänheten samt äga rum i lokal tillhörande Våra Gårdar-medlem.

  • Medel beviljas ej retroaktivt. 

  • Beviljade medel skall användas samma verksamhetsår det erhållits.

  • Beslut om bidrag kan ej överklagas.

 

Redogörelse 

  • Redogörelse för kulturbidragets användning skall göras inom två månader efter genomförandet, (dock senast december månad samma år efter arrangemangets genomförande)

 

Ladda ner och fyll i blanketten för kulturbidrag här

 

MER INFORMATION OCH KONTAKT

Anton Hjärtmyr, Konst/Kulturkonsulent
08 672 61 55, anton.hjartmyr@varagardar.se

 
Publicerad 2013-11-13

Upp