middle-banner

My life my lesson

My Life My Lesson är en dokumentärfilm värd att hitta ett sammanhang på en biograf nära dig, för samtal eller debatt efter filmen. Våra Gårdar går därför ut tillsammans med produktionsbolaget Film and Tell och erbjuder biografer runt om i landet att göra en satsning med den här filmen i en fråga som beröra väldigt många.

Hur är det för barn att växa upp och ständigt konfronteras med tillkorta­kommanden, våld och missbruk hos de vuxna som borde stå en närmast? Hur frigör man sig från det beroende och den otrygghet som sådana relationer skapar? Enligt Rädda Barnen så upplever så mycket som en tiondel av svenska barn någon gång våld i familjen. Läs vidare /våldifamilj/.

I den svenska dokumentärfilmen My life my Lesson får vi följa 16 åriga Felicia under två års tid, i efterskalvet av det våld och de hot som hon och hennes syskon fått uppleva. Det är ett starkt och trovärdigt drama om en flicka och en familj i kris, där sam­hällets stöd vacklar. Filmen visar inte minst på alla de svårigheter det innebär att bryta med det man kallar för medberoende och det känslomässiga kaos det för med sig.

Filmen har visats under Göteborgs Filmfestival den 29 januari och har bio­premiär den 13 mars på Zita i Stockholm. I samband med denna visning så kommer ett eftersamtal med regissören att hållas som blir tillgänglig på nätet.Till stöd kommer att finnas en filmguide och en lathund.

Filmen kommer att utgöra första delen av två om barns utsatthet.

För närmare info läs www.mylifemylesson.org och är ni biografägare eller annan lokal arrangör så kontakta Lars Gillegård på Våra Gårdar.

Publicerad 2015-02-03
LÄS ÄVEN

Bioinfo
Bioinfo Januari 2015

Upp