middle-banner

Ledare

Värdet av det ideella engagemanget

Den ideella sektorn lyfts fram som en viktig del i vårat samhällsarbete. Det instämmer vi med, vi som är engagerade föreningsmänniskor. Eller hur? Politiker lyfter gärna fram styrkan i det ideella engagemanget. Det instämmer vi också i. Men när politiker säger att den ideella sektorn är viktig eller ska tillföras mer resurser, men resurserna uteblir eller att det inte ens går från ord till handling och aldrig ens hamnar i en budgetberedning. Då håller vi inte med.

Från statligt håll upplever vi en sänkning eller tendens till sänkning. Kulturrådet, som fördelar stöd till konst och kultur, har generellt sänkt stöden med 1 % till många organisationer inklusive Våra Gårdar. 1 % är inte jättemycket i reda kronor till oss men det är ändå ett negativt signalvärde eftersom regeringen lovordar hur viktigt den ideella kultursektorn är för att vara möjliggörarna att sprida kulturen till hela landet. Vidare har regeringen i budgetpropositionen för nästa år föreslagit en sänkning av medlen som Boverket kan dela ut till de allmänna samlingslokalerna.

Vi samlingslokalorganisationer har kämpat länge för att stödet ska öka, vilket det gjorde rejält inför år 2017 och fram till nu, men kan alltså förvänta oss en tillbakagång till såsom det var för fyra år sedan – om inte Riksdagen så beslutar annat i budgetarbetet. Tydligen såg regeringen det som en tillfällig höjning, men vi förstod det inte så 2017. Även Svenska Filminstitutet håller på med en översyn av sina stödformer till branschens olika aktörer.

Kommunernas försämrade ekonomi lyfts allt mer upp i nyhetsrapporteringen, där Sveriges Kommuner och Regioners talespersoner belyser de ekonomiska utmaningarna för kommunerna. Här är det dock viktigt att vi i föreningslivet inte blir passiva, eller ”tar ut förlusten i förskott” och tänker ’Det är ingen idé att ansöka om ett ekonomiskt bidrag från kommunen för de har ändå inte råd.’ Det är inte vi som kan avgöra det, sällan heller kommuntjänstemännen utan kommunpolitikerna. Ni ska fortsätta belysa er viktiga verksamhet och ansöka om stöd för vad ni nu önskar ansöka om.

Vad ni föreningar som tillhandahåller en allmän samlingslokal behöver göra är att reflektera över värdet av er samhällsinsats. Att sätta ord på det och argumentera för det. Det är en bra övning. Gör en kvalificerad uppskattning av hur många ideella timmar medlemmarna i föreningen lägger ner under ett år. Allt från er egen verksamhet till att rådda skötseln av huset och ombesörja uthyrningen. Skriv sedan den siffran i er verksamhetsberättelse. Det är bra läsning för möjliga bidragsgivare.
Mejla gärna siffran till oss också!

I slutet av denna månad ska jag tillsammans med en förening, träffa kommunledningen för att diskutera vägar framåt för den föreningen och samlingslokalen. Föreningens verksamhet är omfattande, mervärdet för invånarna betydande. Men kostnaderna är större än intäkterna och det är inte hållbart. Vad utgången av detta möte blir kan vet vi inte. Men vad vi vet är att mötet blir ett samtal mellan den ideella föreningen och kommunen. Där dialog förs om värdet av det ideella engagemanget och betydelsen för verksamheten för ortens invånare. Vad hade denna verksamhet kostat om den varit i kommunal regi tror ni? Vi behöver hålla dialogen levande under åren mellan föreningarna och kommunerna, så att vi ser varandra som självklara brickor i det samhällsbygge som vi alla är delaktiga i direkt och indirekt.

Låt oss steppa upp och värdesätta den samhällsinsats vi faktiskt gör i föreningarna och samlingslokalerna och föra en allt tydligare argumentation och dialog kring olika vägar för samverkan med våra kommuner.

Simon Svensson, VD