middle-banner

Kulturambassadörer

För att få bättre kontakt med medlemmar bedriver vi, tillsammans med Studieförbundet NBV, kulturambassadörsprojektet.

För att vi ska få en tydligare tanke om vad ni ute i landet behöver och vill ha så erbjuder vi en gedigen utbildning i hur du gör kulturarrangemang – allt från ekonomi, sponsring, marknadsföring, pressrelationer, praktiska förberedelser till dokumentation och uppföljning.
Utbildningen erbjuder föreläsningar, konkreta tips och råd och inte minst möjligheter till att skapa kontakt med andra eldsjälar – ambassadörer – ute i Våra gårdar landet. 

 

Kanske är du sedan många år en av eldsjälarna som behöver lite extra stimulans och stöd? Eller känner du någon som skulle passa som kulturambassadör – som är nyfiken, kreativ och beredd att sätta förenings kulturaktiviteter i full snurr? Tipsa oss gärna om hen!

Kulturambassadören blir en bra tillgång i föreningen – med goda kunskaper från ambassadörsutbildningen och ett brett kontaktnät med andra ambassadörer. Ett tillskott till studieledaren och en resurs för NBV konsulenten i regionen.

Det är inte belastande att vara kulturambassadör! Med kunskap om hur, var och när blir arrangörsskapet betydligt enklare än tidigare. Dessutom har ambassadörerna kontakt med varandra, kan ge varandra tips och råd. Och inte minst kommer uppföljningsmöten till utbildningen och nyhetsbrev med tips och råd, som kan hjälpa ambassadörerna ute i landet.

Tanken är att bygga upp ett nätverk som vi från kansliet underhåller och stöttar på bästa sätt, med en nära och icke-byråkratisk relation till ambassadörerna.
Våra gårdars konst- och kulturkonsulent fungerar som ”spindeln i nätet” när det gäller kontaktnätsskapande, utbildningar och återkoppling till kulturambassadörerna.

 

Vill du veta mer?

Anton Hjärtmyr, Konst/Kulturkonsulent
08 672 61 55, anton.hjartmyr@varagardar.se

 

Publicerad 2013-11-25

Upp