Över fyra miljoner till våra ansökningar!

image

Riksförbundet Våra Gårdar och de av våra medlemmar som sökt bidrag från Boverket har idag fått besked om hur årets utfall blev. Det centrala ungdomsprojektet får beviljat lite över en miljon och fyra av våra sökande medlemmar delar på drygt tre miljoner.

Det betyder tyvärr att en handfull medlemmar som sökt även blir utan vilket förstås är beklagligt. Av det totala beloppet som delas ut, ca 20 miljoner kronor, utgör beloppet för de beviljade ansökningarna med en direkt koppling till Våra Gårdar en femtedel. Till kommande år finns det utrymme för fler och större ansökningar från våra medlemmar och vi hoppas innerligt att ni vill vara med och söka!

Med detta så vill vi också passa på att gratulera Ungdomens Nykterhetsförbund i Uppsala och i Jämtland, Lokalföreningen 127 Örnsköld i Örnsköldsvik och Umeå Nykterhetsvänners Byggnadsförening till det beviljade projektstödet. Vi ser fram mot att se resultatet av det goda arbetet som väntar!

Våra Gårdar

Publicerad 2017-12-12

Upp