Ekonomiskt stöd till ideella allmänna samlingslokaler

image

Riksföreningen Våra Gårdar välkomnar regeringen och samarbetspartiernas förslag om att avsätta 75 miljoner kronor för 2020 och 50 miljoner kronor för 2021 som ett stöd till allmänna samlingslokaler för att mildra de ekonomiska konsekvenserna som coronapandemin har medfört. 

De allmänna samlingslokalerna stängde ner tidigt när coronapandemin tog fart och föreningarna tog sitt ansvar genom att inte bidra till smittspridning i lokalerna. Men när lokalerna blir tomma står föreningarna kvar med fasta kostnader för driften. Detta påtalade Våra Gårdar för kulturdepartementet redan i mars och underströk att om detta blir långvarigt kommer ett riktat stöd att vara nödvändigt. Därför är det ett viktigt signalvärde som kultur- och demokratiminister Amanda Lind och regeringen nu förmedlar i och med dagens pressmeddelande. Läs mer här

  • De ideellt drivna allmänna samlingslokalerna är demokratiska mötesplatser för föreningslivet, mötesplatser som drivs av föreningar och bärs upp med hjärta och ideellt engagemang. Med tillskapandet av dessa lokaler sattes bokstavligen taket över demokratin och det är viktigt att denna infrastruktur för demokrati och för det fria kultur- och föreningslivet kan fortleva säger Simon Svensson, vd Våra Gårdar.
  •  

Hur detta riktade stöd ska fördelas behöver utarbetas och här återkommer regeringen när arbetet är klart. Våra Gårdar står redo att bistå med kunskap om hur målgruppen för stödet kan få rätt förutsättningar att ansöka om och ta del av det.

  • Det får inte bli för byråkratiskt krångligt för ideella föreningar att ansöka och ta del av medlen, samtidigt som det självfallet ska vara en rättssäker hantering av bidraget, säger Simon Svensson.

I övrigt ställer sig Våra Gårdar positiva till att regeringen inför nästa år föreslår att låta budgeten till investerings- och verksamhetsutvecklingsbidragen ligga kvar på nivån om 52 miljoner kronor, och därmed backar från den tidigare intentionen att sänka detta anslag. Stödet är kraftigt översökt där mellan 250-300 föreningar årligen söker och stödet enbart räcker till en tredjedel. Behovet av att rusta allmänna samlingslokaler är konstant stort och det är positivt att staten fortsätter att satsa på dessa demokratiska mötesplatser.

  • Regeringen har lyssnat på oss samlingslokalorganisationer och dagens besked om ekonomiskt stöd är en tydlig signal att landets alla mötesplatser behövs. Det inger en framtidstro nu när föreningarna långsamt kan börja öppna upp samlingslokalerna igen under de restriktioner som råder.

För information:
Simon Svensson, vd 0733 72 63 53 simon.svensson@varagardar.se