middle-banner

Boverket

Allmänna samlingslokaler kan få bidrag till nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande repreationer, köp eller tillgänglighetsanpassning. Bidraget är ett investeringsbidrag och ges i mån av tillgång på medel.

Unable to process Google Form short code.
Publicerad 2014-02-04
LÄS ÄVENUpp