BioNio konsulent utsedd

image

Vi har nu nöjet att presentera Björn Larsson som ny BioNio konsulent på Våra Gårdar. Landets första biografkonsulent med fokus på ungdomar. Därmed kommer Våra Gårdar centralt återstarta en verksamhet som vi tycker är väldigt viktig då biografer skall framtidssäkras.

Med den resurs som en ny BioNio konsulent kan tillföra så förbättras väsentligt möjligheterna till att utveckla BioNio på biografer där BioNio redan finns och starta BioNio på nya biografer.   

Björn Larsson är hemmahörande i Leksand, men bördig från Landskrona och har många erfarenheter och unika kompetenser som vi tror kan komma till nytta för BioNio satsningen. Det är Björn som varit primus motor sedan 1990 i det framgångsrika Bio Kontrast i Leksand. En verksamhet som har nått publika framgångar år ut och år in, tack vare en organisering av ideella krafter i kombination med en djup känsla för kvalité i filmer och i visningar. Han har byggt upp och varit ansvarig för medieprogrammet i Leksands gymnasium, undervisat i fotografi och film samt ansvarat för kommunens skolbio.  Björn är dessutom dokumentärfilmare, sedan många år, och har erfarenhet av filmfestivaler. Kombinationen av kreativitet inför visningar/event och lyhördhet att få med sig andra tror vi kan komma väl till pass då BioNio skall utvecklas och även starta på nya orter.

Björns huvudsakliga uppgift blir nu att besöka ett antal biografer runt om i landet, för att med stor närvaro, kreativa insatser, i samarbete/samförstånd med biografägaren och andra lokala aktörer bokstavligen starta BioNio grupper av ungdomar, för ungdomar. Björns egna ord här anger tonen hur han tänkt att arbeta och närma sig biografägare och ungdomar: "För att biografer ska överleva i framtiden behövs ett helt nytt tänk - där unga människor spelar en nyckelroll. Eftersom jag själv arbetar med bioverksamhet, vill jag komma som en kompis och utbyta tankar och idéer. Ser framemot att träffas!"

Även biografägare utanför Våra Gårdars kedja kommer att kontaktas och erbjudas att etablera en BioNio grupp, såvida förutsättningar föreligger. Det viktigast är att det nu blir en rik blandning av olika biografer som utgör förtruppen då BioNio startas och etableras och som kan utgöra exempel och inspirationskällor för andra biografer. Utgångspunkten med BioNio är ungdomars egna initiativ och engage­mang. 

Vi återkommer med närmare uppgifter vad gäller att kontakta Björn direkt, hur vi har tänkt att BioNio skall utvecklas framöver och på vilket sätt det direkt eller indirekt kan ge input till just er verksamhet.

Publicerad 2018-06-04

Upp