Bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta

image

Ideella organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer har nu möjlighet att ansöka om organisationsbidrag hos MUCF.

MUCF fick den 4 juni i uppdrag av regeringen att fördela 50 miljoner kronor till organisationer i det civila samhället som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Bidraget kan sökas av ideella organisationer samt vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar.

Pengarna ingår i regeringens satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för människor i social särskild utsatthet och mot äldres ensamhet under coronapandemin. Socialstyrelsen ska ansvara för delen som rör äldres ensamhet, även det 50 miljoner kronor.

Bidraget går att söka mellan den 7 juni och den 21 juni
Beslut om bidrag sker i början av juli.
Bidraget planeras att betalas ut vecka 28.
Bidraget ska vara förbrukat senast den 31 december 2020.

I ansökningsformuläret vill vi bland annat att ni beskriver er verksamhet och redogör för hur coronapandemin har påverkat verksamheten och era insatser till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Bidraget ska användas för att förstärka den befintliga verksamheten och för att möta ett ökat behov av insatser som har uppkommit med anledning av coronapandemin. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Bidraget ska kunna täcka kostnader för verksamhet under hela 2020. Det går därför bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under året (fr.o.m. 1 januari) – om det är så att ni redan har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin under hela 2020.

Sök bidraget:
Mer information om bidraget och länk till ansökningsformuläret hittar ni här