Asylverksamhet i Glava

image

Migrationsverket har förlängt avtalet för förläggningen till september 2017. Vi är nu inne på det femte året med aktiviteter för asylsökande i Glava Ordenshus som drivs av ideella föreningen Glava Bygdekontor.

Antal asylsökande på Glava Gästgård är fortfarande högt, cirka en bit över 300, varav 80-90 barn. Förutom från Syrien finns många från Afghanistan. Programgruppen för asylverksamheten har haft ett brett utbud av aktiviteter under årets första månader. Fyra volontärer har bedrivit svenskundervisning 1-2 gånger per vecka. Tillsammans med de lektioner i samhällsinformation och svenska som förmedlats tre dagar i veckan har det funnits 11 lektioner i veckan att välja bland. Därtill kommer kyrkans kvinnocafé måndagseftermiddagar, innebandy i gymnastiksalen onsdagskvällar och dans för kvinnor när det funnits ledig tid i lokalen. Under våren har också en teatergrupp arbetat, under Viveka Stigzelius ledning. Måndag den 23 maj spelade de upp Selma Lagerlöfs ”Bortbytingen” på arabiska och svenska vid två föreställningar. Under många aktiviteter kommer barnen med föräldrarna och även de behöver sysselsättning.

Kulturutbudet har varit stort under våren – Region Värmland utlyste pengar till kultur – integration vid årsskiftet och fria grupper har gästat oss bl.a. med dansföreställningar och vi har också själva haft medel ur anslaget att satsa på barn- och familjeaktiviteter. Ingesunds Musikhögskola har bjudit oss på mycket uppskattad musikunderhållning vid två tillfällen, Comboio och Clarofonerna är andra musikgrupper som bjudit på sin musik vid integrationsträffar. Barnen har inbjudits till målardagar med Mandala-målning med material skänkt av konstnärinnan Friedy Wolsink i Brunskog och Bildskolan Pilen har inbjudit till flera aktivitetsprojekt i Arvika. NSF-scouter har startat scoutgrupp med barnfamiljer. En studiecirkel för svensktalande att lära sig arabiska en kväll i veckan.

Text & foto: Berit Engqvist

 

Publicerad 2017-02-13

Upp