Årets Våra Gårdar-lokal 2019

image

Grattis till IOGT-NTO 412 Skutskär Huset ägs och drivs av IOGT-NTO 412 Skutskär och har som kännetecken en intensiv aktivitet för alla åldrar och flera inriktningar.

Gun Johansson är föreningens eldsjäl, hon berättar att det är full fart i huset för det mesta, från förskoleåldern till rullstolspromenader för ett äldreboende.

Särskilt stolt är föreningen över gruppen med dans för ungdomar med psykisk ohälsa. Listan kan göras lång; disco för alla barn i kommunen, paintball, sportlovsläger, traktorutflykter, midsommarläger, Junis- och UNF-verksamhet, hundcafé och zumbadans. Veckan är fylld med aktiviteter vilket gör att ordenshuset i Skutskär verkligen fyller uppdraget som en ortens samlingslokal.

Föreningen har kontinuerligt arbetat med förbättring, upprustning och utveckling av fastigheten för att den ska passa verksamheten. Tillgänglighetsanspassning, RWC och ny luftvärmepump är några exempel på insatser som föreningen genomfört på senare år.

IOGT-NTO-föreningen 412 Skutskär är med sitt ordenshus i Skutskär ett mycket bra exempel på hur våra föreningsdrivna samlingslokaler kan utgöra grunden för en trygg och uppskattad mötesplats i lokalsamhället.

Våra Gårdars förbundsstyrelse vill framföra ett stort Grattis till IOGT-NTO-föreningen Skutskär som utses till Årets Våra Gårdar-lokal 2019.

Årets Våra Gårdar lokal 2019