Årets Våra Gårdar-lokal 2017

image

Vi framför ett stort grattis till Ordenshuset i Umeå som har utsetts till Årets Våra Gårdar-lokal 2017. Våra Gårdars förbundsstyrelse utsåg ordenshuset i Umeå, i konkurrens med flera ytterligare nomineringar, vid sitt förbundsstyrelsemöte den 8/9.

Motivering: ”Ordenshuset i Umeå utses till årets våra Gårdar lokal 2017. Ordenshuset i Umeå har en imponerande och omfångsrik verksamhet i sina lokaler. I huset huserar verksamhet för barn och ungdomar, kamratstödsverksamhet, och samlar såväl intern och som extern verksamhet vilket gör ordenshuset till en mötesplats och ”landmärke” i Umeå årets alla dagar. Ordenshuset brandskadades svårt 2006 och har efter omfattande insatser återskapats och moderniserats och är i dag en välmående och välfungerande nykter samlingslokal i Umeå där husets möjligheter och funktioner är i ständig utveckling”.

Med utmärkelsen följer ett kulturprogram motsvarande 5000 kr och boendekostnaden för två av föreningens ombud till Våra Gårdars ombudsmöte i Växjö 25-27/5 2018!

Grattis från Våra Gårdars förbundsstyrelse och personal!

 

Publicerad 2017-09-19

Upp