Ombudsmötet flyttas till hösten 2020

image

Då Sverige drabbats hår av Coronaviruset, så har Våra Gårdars förbundsstyrelse vid sitt sammanträde den 27 mars, formellt beslutat att flytta tiden för ombudsmötet i Falun till den 25-27 september 2020.

Fortfarande kommer platsen att vara i Falun. Om situationen inte är förändrad efter sommaren får förbundsstyrelsen ta ställning och återkomma med annan lösning. Till er som redan anmält ombud och som anmält sitt deltagande, kommer kansliet att ta personlig kontakt under veckan som kommer.

Ny kallelse till ombudsmötet kommer att skickas ut.

Hur drabbas föreningen ekonomiskt?
Ni föreningar som äger eller hyr en allmän samlingslokal, hur har er verksamhet drabbats av följderna/konsekvenserna av Coronaviruset?

Vi ser att föreningar (hyresgäster) runt om i landet nu ställer in verksamheter, vilket leder till avbokningar av lokaler. Som riksorganisation för dom nyktra samlingslokalerna behöver vi veta hur ni föreningar påverkas ekonomiskt. Hur har ni drabbats fram till i dag och hur uppskattar ni att framtiden ser ut ekonomiskt? Klicka på denna länk och svara på frågorna om hur er förening påverkas ekonomiskt, fyll i enkäten så snart ni kan.


Länk till enkät