Ombudsmötet flyttas till hösten 2020

image

Då Sverige drabbats hårt av Coronaviruset, så har Våra Gårdars förbundsstyrelse, formellt beslutat att flytta tiden för ombudsmötet i Falun till den 25-27 september 2020.

Fortfarande kommer platsen att vara i Falun. Om situationen inte är förändrad efter sommaren får förbundsstyrelsen ta ställning och återkomma med annan lösning. Till er som redan anmält ombud och som anmält sitt deltagande, kommer kansliet att ta personlig kontakt under veckan som kommer. Ny kallelse till ombudsmötet kommer att skickas ut.